ROMYN Organisatieadvies, voor een duurzame oplossing

De vraag is: wat is de vraag?

ROMYN Organisatieadvies, voor een duurzame oplossing

Wij willen tien vaste vacatures invullen, kunnen jullie ons helpen? We hebben tijdelijk hulp nodig, hebben jullie interimmers? Ik heb een vacature die maar niet ingevuld wordt – hebben jullie de juiste kandidaat op de plank? Zo maar een paar vragen die met regelmaat bij ons binnenkomen en die we met liefde vervullen.
 

Maar niet altijd is een opdrachtgever hiermee geholpen. Directeur & adviseur Marleen Wallerbosch: “Bedrijven komen vaak bij ons met vragen die om een acute oplossing vragen. Wij zouden kunnen zeggen: shoot en run, we leveren de mensen, en gaan weer door. Dat past alleen niet bij hoe wij werken. Wij willen liever een oplossing bieden die ook op de langere termijn nog werkt, ook in de volgende conjunctuur. Steeds vaker, en zeker bij klanten met wie we echt al een persoonlijke relatie hebben opgebouwd, kijken we naar de achterliggende vraag. We graven een laag dieper en kijken naar wat er werkelijk speelt. Is hetgeen wat de klant ons vraagt wel daadwerkelijk het probleem? Door te achterhalen wat de vraag achter de vraag is, kunnen wij met duurzamere oplossingen komen.”
 

Helpen met duurzame oplossingen
Organisatieadviseur Jet Lageschaar is binnen ROMYN het eerste aanspreekpunt als het gaat om organisatieadvies. Zij zet haar jarenlange ervaring als bedrijfskundig organisatieadviseur en creatief strateeg in om opdrachtgevers te helpen met duurzame oplossingen – op strategisch, tactisch en executieniveau.
 

Jet: “Als wij constateren dat het beantwoorden van de initiële vraag niets gaat oplossen, dan trekken we proactief aan de bel. Is het wel de vacature? Is het wel het team? Is die uitbreiding wel echt nodig? Wat kun je nog meer of anders doen? Wij kennen onze opdrachtgevers goed en zien daar met name vragen over instroom. Maar: wij kijken naar het gehele plaatje en zien soms dat er ergens anders een radertje niet lekker loopt. Missie, visie, kernwaarden, je merk, processen, de samenstelling van een team… Het kan dan veel effectiever zijn om eerst daarmee aan de slag te gaan, voor we de instroomvraag beantwoorden.”
 

Waardecreatie in de praktijk
Bij ons advies volgen wij de employee lifecycle. Immers: een succesvolle organisatie begint bij het succes van je medewerkers, zij zijn je waardevolste resource. Jet: “Dát weten we allemaal wel, maar het is ook een beetje een dooddoener. Bovendien gaat het niet alleen om géven, het gaat om de samenwerking tussen werkgever en werknemer. Goed werkgever- & werknemerschap bestaat uit wederkerigheid. Het over en weer creëren van waarde – voor de organisatie. Wij willen onze klanten helpen om dit proces te optimaliseren.”
 

In de ROMYN-praktijk komen we allerlei vragen tegen. De voorbeelden zijn eindeloos, maar Jet kan er wel een geven, die we ook bij anderen zien. Jet: “Bij een opdrachtgever zagen we dat het verzuim en verloop hoog is. Hij kwam regelmatig bij ons terug met een wervingsvraag. Wij zijn op een gegeven moment in individuele gesprekken met het MT en key stakeholders uit andere organisatielagen gaan dóórvragen en wat bleek: er lag een cultuurprobleem aan ten grondslag. Visie en strategie waren onduidelijk, essentiële organisatiestructuren ontbraken. Medewerkers durfden geen verantwoordelijkheid te nemen uit angst iets fout te doen. Ze zochten elkaar op om hun angsten te delen en voedden daarmee het moraal negatief. Er ontstond ruis en leiderschap verloor aan effectiviteit.
 

We hebben de organisatie geholpen bij het opstellen van een visie, én de doorvertaling naar onderscheidende kernwaarden en een duidelijke strategie die houvast bieden aan de organisatie. Daarmee dragen ze bij aan de gewenste cultuur. Ook vertalen we de visie en strategie door naar concrete acties voor de dagelijkse operatie – in processen, gedrag en handelen. Dit doen we samen met medewerkers op allerlei posities in de organisatie, zodat er een gedragen beleid ontstaat. Het is nog een prematuur om te spreken van een succes, maar: de opluchting bij de opdrachtgever en zijn medewerkers is voelbaar, en dat leidt nu al tot minder druk op het gebied van acute werving.”
 

Wat is eigenlijk jouw vraag?
Is jouw vraag misschien ook niet de vraag? Vermoed je dat er een andere vraag achter schuilt? Durf jij in de spiegel te kijken en open met ons in gesprek te gaan? Wil je meer voorbeelden uit de praktijk weten?
 

Neem gerust eens contact met ons op, dan maken we graag kennis met je. Jet is hiervoor je eerste aanspreekpunt. Mochten we samen aan de slag gaan, weet dan dat er naast Jet een vakkundig team aan ROMYN-experts voor je klaarstaat.

Publicatiedatum: 10 november 2022

BF01517C-C871-418C-BCFB-6F122ABBF62C