Lianne Willems helpt om individuen en teams te laten vliegen

Ze is nog geen kwartaal binnen, maar Lianne (Arbeids- & Organisatiepsycholoog) heeft zich binnen ROMYN al helemaal op de kaart gezet als expert op het gebied van team- en leiderschapsontwikkeling: “Ik heb passie voor de ontwikkeling van mensen én van teams. En gelukkig zie ik dat veel bedrijven en organisaties daar meer en meer aandacht voor hebben. Als je de kracht en kwaliteiten van mensen op een goede manier bundelt, gaan individuen én teams vliegen.”

 

Waarvoor kunnen opdrachtgevers bij jou terecht, Lianne?
“Bijvoorbeeld wanneer een manager zich afvraagt welke mensen in zijn team zich zouden kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld naar een rol als leidinggevende. De neiging bestaat om een goede professional ‘te belonen’ met een promotie naar een leidinggevende functie, maar niet elke professional is een goede manager. Wat er dan gebeurt is: een hele goede medewerker verschuift naar een positie waarin hij niet kan excelleren en hij laat op zijn oude plek een diep gat achter. Zonde!

Ik kan helpen bij het onderzoeken van (leiderschaps)kwaliteiten én bij het vaststellen van de ontwikkelbehoefte van een medewerker. Samen stellen we dan een passende ontwikkelroute vast. Vervolgens help ik graag door middel van coaching, bijvoorbeeld om een passende leiderschapsstijl te ontwikkelen of op het gebied van communicatieve vaardigheden.

Hiernaast krijg ik ook vragen over teamontwikkeling, bijvoorbeeld om te helpen nieuwe teams een vliegende start te geven of om teams in een hybride werkomgeving te ondersteunen in het vinden en behouden van de synergie. Hoe en op welke vlakken vind je elkaar, hoe zorg je dat je bij elkaar aangehaakt blijft, hoe behoud je de onderlinge verbondenheid?

En ja, soms gaat het ook over spanningen in teams. Ik help teams dan om elkaars verschillende kwaliteiten (opnieuw) te leren herkennen, zodat mensen elkaar gaan aanvullen in plaats van dat er ergernissen ontstaan. Natuurlijk is er ook erkenning nodig voor de oorzaak van de spanningen, maar uiteindelijk vind je daar niet de oplossing. Die vind je in begrip en belangstelling voor elkaar en door te focussen op de wijze waarop je elkaar kunt versterken. Een blik van buitenaf kan helpen een negatieve spiraal te doorbreken.”

 

Welke aanpak hanteer je?
“De eerste stap is altijd het concreet beschrijven van de vraag van de opdrachtgever. We zorgen altijd voor maatwerk, dus het goed begrijpen van de behoefte is van groot belang. Op basis daarvan stel ik een passende aanpak samen. Ik geloof erin dat het begint bij de kwaliteiten en de sterke eigenschappen van mensen en teams. Dat is dan ook vaak een startpunt, zowel in vragen rondom teamontwikkeling als in leiderschapstrajecten. Een model dat ik veel gebruik om inzichtelijk te maken waar een team staat, is de Piramide van Lencioni. Dit model geeft heel duidelijk weer op welke aspecten van samenwerking het mis kan gaan. Wat ik dan vervolgens natuurlijk graag ombuig naar aspecten waar je aandacht aan mag besteden, om samenwerking juist een boost te geven.”

Kun je voorbeelden geven van opdrachten die je bij ROMYN doet?
“Vanwege de vertrouwelijkheid die we hebben met onze klanten, noemen we geen namen, maar ik kan inhoudelijk wel iets vertellen over een leuke opdracht waar ik mee bezig ben, waar team- én leiderschapsontwikkeling samenkomen.

De directeur van deze organisatie heeft me benaderd omdat hij bewust de keuze heeft gemaakt om te investeren in zowel de individuele ontwikkeling van zijn MT-leden, als in de ontwikkeling van het MT als team. Er gaat daar niets ‘mis’, het gaat hem echt om het investeren in de persoonlijke ontwikkeling van zijn MT leden én in het optimaliseren van de teamdynamiek. In de koers van deze organisatie ligt de focus op dienend leiderschap en deze directeur gunt zijn teamleden én zichzelf coaching op ieders individuele leiderschapskwaliteiten.

Ik heb daarom ontwikkelingsgerichte assessments bij de individuele MT-leden uitgevoerd, om inzicht te geven in de verschillende kwaliteiten én ontwikkelmogelijkheden van de managers. Op basis daarvan hebben we individuele coachingsvragen geformuleerd, die ik in individuele trajecten met de MT-leden mag oppakken. Omdat ze zich daarnaast realiseren dat samen optrekken in de veranderende omgeving belangrijk is, is ieder MT-lid ook bereid om te investeren in teambuilding. De MT-leden hebben input uit hun assessments gebruikt om elkaar meer inzicht te geven over hun kwaliteiten én hun aandachtspunten.

Fantastisch om te zien dat door het tonen van ieders kwetsbare kanten direct meer wederzijds begrip ontstond én dat hierdoor duidelijk werd op welke aspecten ze elkaar in de toekomst beter kunnen helpen. Aanvullend hebben we allerlei teamoefeningen gedaan die helpen meer verbinding te krijgen. Vervolgens kon dit team overeenkomen op een hele set aan afspraken, die de samenwerking in de toekomst gaat helpen én het bereiken van het gezamenlijk resultaat bevordert. Dus mijn boodschap aan alle leidinggevenden: gun ook jouw team een optimale samenwerking en schakel ons nu al in.”

 

Wanneer komen mensen bij je?
“Organisaties gaan vaak pas aan de slag met het verbeteren van teamwork, wanneer er frustraties of spanningen ontstaan. Daar help ik graag bij, maar voorkomen is misschien nog wel beter. Als je preventief aan teamontwikkeling doet, voorkom je niet alleen problemen, maar bevorder je juist de factoren die ervoor zorgen dat teams met enthousiasme verantwoordelijkheid nemen voor het behalen van de gewenste resultaten.”

 

Ook aan de slag met team- en/of leiderschapsontwikkeling?
Gun jij jouw team een betere samenwerking? Wil je het potentieel van je medewerkers ontdekken? Wil je werken aan de ontwikkeling van de leiderschapskwaliteiten van je medewerkers of heb je een heel andere vraag die gaat over team- en/of leiderschapsontwikkeling? Neem voor een vrijblijvende kennismaking gerust eens contact op met Lianne, lianne.willems@romyn.nl.

Publicatiedatum: 08 mei 2024

Liannewebsite4