Extra power

Eva Kamer werkt als interim Corporate Recruiter voor de Hogeschool Utrecht, gericht op de opleiding Creative Business.

Dit is een internationale opleiding, waar een internationaal team werkzaam is. De opleiding groeit de laatste jaren fors in studentenaantallen, maar de werving & selectie van het team is niet meegegroeid. Hierdoor is een tekort aan docenten ontstaan en worden de huidige docenten overvraagd. Aan Eva de opdracht om in zes maanden tijd 10 tot 15 internationale docenten en stafmedewerkers (management, support, accountmanagement) te werven. Ook moet zij inzichtelijk maken hoe het proces van international hires eruitziet en hoe de HU daarin ondersteunt.

Aan de slag

Dit is een onderdeel van Eva’s werk:

  • Vacatureteksten schrijven vanuit de candidate journey
  • Ontwikkelen van een experiencevideo (Werken-bij-video, in een ander format) om hiermee een andere doelgroep aan te spreken
  • Meer zichtbaarheid aan vacatures door inzet nieuwe kanalen (LinkedIn)
  • Introductie ‘open hiring’ waarbij kandidaat vrijblijvend kennismaakt met teamlid CB en een community ontstaat van professionals die kunnen bijdragen aan het onderwijs
  • Het gehele Werving- & selectieproces (Engels is de voertaal): vacature opstellen, kandidaten screenen, sollicitatiegesprekken voeren, arbeidsvoorwaardengesprekken voeren en indiensttreding verwerken
  • Procedure indiensttreding internationale medewerker (buiten EU) in kaart brengen en visualiseren voor gebruik HU breed + contactpersoon voor HU collega’s
  • Internationale nieuwe medewerkers ondersteunen in hun komst naar NL.

Eva: “Bij de HU heb ik zowel een adviserende, als uitvoerende rol. Ik adviseer het MT van Creative Business op het gebied van recruitment en onderzoeken introduceer nieuwe recruitmentmiddelen. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de opleidingsmanager van CB. Ik help het team bewust te worden van de huidige arbeidsmarkt, waarin de focus op potentie belangrijker is dan harde functie-eisen. Ook kan ik laten zien dat post-and-pray niet zoveel zin heeft – maar actief searchen via LinkedIn wel. We boeken op dit moment al hele mooie resultaten.”